Title:

Czysta Stradomka - DOŚĆ TRUCIA NASZEGO ŚRODOWISKA!

Description:
O tym, że STRADOMKA przepływająca przez teren Cisia, w tym również przez strefę ochronną podziemnego ujęcia wody pitnej na teren naszej gminy, i wpadająca do zalewu w Blachowni od dawna cuchnie oraz zagraża skażeniem wód gruntowych – wiadomo od dawna.
Tags:
na, od, że, gminy, oraz, również, tym, naszej, gru, wiadomo, przez, wody, teren, naszego, warta, oczyszczanie
Updated:
23 Jul 2013